FSMVÜ | İngilizce Hazırlık Programı
YÖK ATLAS
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
DBS Nedir?

Düzey Belirleme Sınavı

Düzey Belirleme Sınavı (DBS), FSMVÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından üniversitemize yeni yerleşen öğrenciler için yapılan bir sınavdır. Düzey Belirleme Sınavı, İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan (FSMEPT) önce yapılır. Bu sınavın uygulanmasındaki amaç öğrencilerin İngilizce dil beceri düzeylerini ölçmek ve öğrencileri seviyelerine uygun sınıflara yerleştirmektir. Bu sınavdan 65 puan ve üstü alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve FSMEPT'e girme hakkı kazanırlar.

Sınava katılmayan öğrenciler DBS'den başarısız sayılır ve hazırlık eğitimine Başlangıç (Elementary) düzeyinden başlarlar. DBS’den başarılı olarak FSMEPT’e girmeye hak kazanan öğrenciler, FSMEPT’te 65 veya üstü puan alamadıkları takdirde DBS’den aldıkları puana göre seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilirler.

DBS 5 aşamadan oluşur. Sınavın uygulama esasları aşağıdaki gibidir;

Elementary: Okuma-Dinleme-Dil Bilgisi-Kelime becerilerini ölçen çoktan seçmeli 20 soru / 15 puan

Pre-Intermediate: Okuma-Dinleme-Dil Bilgisi-Kelime becerilerini ölçen çoktan seçmeli 20 soru / 15 puan

Intermediate: Okuma-Dinleme-Dil Bilgisi-Kelime becerilerini ölçen çoktan seçmeli 20 soru / 15 puan

Upper-Intermediate: Okuma-Dinleme-Dil Bilgisi-Kelime becerilerini ölçen çoktan seçmeli 20 soru / 15 puan

Speaking Sınavı: Konuşma becerilerini ölçen mülakat / 20 puan

Writing Sınavı: Yazma becerilerini ölçen yazılı sınav / 20 puan

Sınav örneğini ÖRNEK DBS başlığı altındaki sayfadan görebilirsiniz. 

 

 

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi