YÖK ATLAS
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Uzaktan Eğitim ve 4. Kur
Haber - Etkinlik Arşivi
Uzaktan Eğitim ve 4. Kur

Sevgili öğrenciler,

YÖK tarafından yapılan son duyurularda tüm üniversitelerde uzaktan (online) eğitime geçilme çağrısı yapılmıştır. Buna istinaden, Yabancı Diller Bölümü olarak biz de 3.kuru sona erdirip normal kur takviminde 4.kura online olarak başlamayı amaçlamaktayız. Bu minvalde, kısa vadede sizlere LAT sınavını verme durumunun öngörülememesinden ötürü İngilizce Hazırlık Programı Eğitim Ve Öğretim Yönergesi 12. Maddenin 3a bendinin verdiği yetkiye dayanarak 3.kur geçme kalma oranlarını her öğrencimiz için eşitlik sağlayacak şekilde %50 sınav, %50 ödev ve ders performansınız olarak belirledik (Detaylar için otomasyona bakınız).

Bölüm misyonumuz, sizleri fakültelerinize B2 (Upper-Intermediate) seviyesinde göndermektir. Bunun da tek yolu, bu olağanüstü günlerde salgın bitene kadar, kur sistemine ve seviyelerinize bağlı kalmadan, hepinizi uzaktan eğitim yoluyla FSMEPT’e (İngilizce Yeterlik Sınavı) hazırlamaktır. Bu durumda, 4.kur tüm öğrencilerimiz için Proficiency kuru olup yarı ters yüz eğitim (flipped learning) yarı online bir müfredat uygulanacaktır. Bu müfredatta öğrenciler verilen görevleri ve online platform ödevlerini kendileri yapar, derslere hazırlıklı gelir ve öğretim görevlilerine sorularını iletir. Bu derslerde, genellikle FSMEPT’te sorumlu olduğunuz dilin dört becerisi olan reading, listening, speaking ve writing’e odaklanılacaktır. Uzaktan eğitim koşullarında sınav olmanızın imkânsızlığından ötürü temel motivasyonunuz FSMEPT sınavına hazırlanmak olacaktır. Bu amaca ulaşmak için değişik seviyelerde olan maksimum 10-11 öğrenciden oluşacak bir sanal sınıf ortamı oluşturup çalışmalarınızı takip edeceğiz. Bu hususta, 30 Mart 2020 tarihinde başlayacağımız bu uzaktan eğitim modülüne şimdiden hazırlanmanızı talep etmekteyiz. Bu dersler için en temel ihtiyacınız İnternet, kamera ve mikrofon olacaktır. Dersleri yapacağımız online platformla ve 4. kurdaki ders programı, sınavsız değerlendirme kriterleri ile alakalı bilgilendirmeyi Classroom üzerinden en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.

Bu zor günlerde evinizde kalarak sınav hazırlıklarınızı en etkili şekilde yapmanızı ve bu sürecin sonunda hepinizin başarılı olmasını temenni ederiz.

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi