• prep@fsm.edu.tr

DBS Nedir?


Düzey Belirleme Sınavı

Düzey Belirleme Sınavı (DBS), FSMVÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından üniversitemize yeni yerleşen öğrenciler için yapılan bir sınavdır. Düzey Belirleme Sınavı, İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan (FSMEPT) önce yapılır. Bu sınavın uygulanmasındaki amaç öğrencilerin İngilizce dil beceri düzeylerini ölçmek ve öğrencileri seviyelerine uygun sınıflara yerleştirmektir. 07.11.2022 tarihinde Üniversitemiz ile EnglishScore arasındaki partnerlik anlaşması itibariyle kurum kodu girilerek EnglishScore uygulamasında yapılan düzey belirleme sınavı da öğrencilerin uygun seviyelere yerleştirilmesinde kullanılmaktadır.

 

Öğrencilerimiz Üniversitemize kayıt yaptırdıktan sonra onlarla ilk temasımız olan Düzey Belirleme Sınavı (DBS) mevcut şekilde tüm İngilizce programlar için geçerliliğini korumaktadır ve tüm öğrencilerin Yeterlik Sınavına (FSMEPT) girebilmeleri için DBS’den 65 almaları gerekmektedir

 

Sınava katılmayan öğrenciler DBS'den başarısız sayılır ve hazırlık eğitimine Başlangıç (Elementary) düzeyinden başlarlar. DBS’den başarılı olarak FSMEPT’e girmeye hak kazanan öğrenciler, FSMEPT’te %30 programlar için 65 puan, %100 programlar için ise 75 puan veya üstü puan alamadıkları takdirde DBS’den aldıkları puana göre seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilirler.

 

DBS 5 aşamadan oluşur. Sınavın uygulama esasları aşağıdaki gibidir;

* Elementary: Okuma-Dinleme-Dil Bilgisi-Kelime becerilerini ölçen çoktan seçmeli 20 soru / 15 puan

* Pre-Intermediate: Okuma-Dinleme-Dil Bilgisi-Kelime becerilerini ölçen çoktan seçmeli 20 soru / 15 puan

* Intermediate: Okuma-Dinleme-Dil Bilgisi-Kelime becerilerini ölçen çoktan seçmeli 20 soru / 15 puan

* Upper-Intermediate: Okuma-Dinleme-Dil Bilgisi-Kelime becerilerini ölçen çoktan seçmeli 20 soru / 15 puan

* Speaking Sınavı: Konuşma becerilerini ölçen mülakat / 20 puan

* Writing Sınavı: Yazma becerilerini ölçen yazılı sınav / 20 puan

 

Sınav örneğini ÖRNEK DBS başlığı altındaki sayfadan görebilirsiniz.